katrine martine
x
m

m

m

Forsiden

CV

Oppdrag for TempelYoga

Oppdrag for Gyldendal

Egne Prosjekt: Bok

Egne Prosjekt: Yoga

Egne Prosjekt: Annet

Digitale Portrett

Kunst

m

post@katrinemartine.no

tlf. 415 419 72

Artist statement

Jeg har fordypet meg i interessen for bevegelse og utforsket dette først via maleriet og siden gjennom video, fotografi og performance.
De fleste av mine arbeider er relatert til performance. Jeg selv er ofte en fysisk del av verket.

Jeg utforsker bevegelsen og dens forbindelse til et følelsesmessig uttrykk.
En tidsbeskrivelse som interesserer meg er FLUX; En sirkulær oppfattning av tid.
Tid i stadig forandring, strøm og omforming.
Ingenting stivner og forblir konstant.
Dette ser jeg i relasjon til bevegelse. Bevegelsen kan forandre og deformere formen slik som i fotoet "1 minutt".
Jeg kommenterer og undersøker maleriets historie og virkemidler i mange av mine arbeider.
Den abstrakte ekspresjonismen, og spesielt Jackson Pollocks arbeider vektla den fysiske
handlingen av å male; maleriet ble et spor av en handling.
I "Snøengel" maler jeg gallerirommet med en malingsaktig substans (Potetmel og vann). Dette
verket er også inspireret av Yves Kleins "Anthropometries of the blue epoch" fra 1960.
I motsettning til Kleins nakne modeller som dirigeres som levende pensler mot
lerrettet er jeg både kunstneren og verket.
Kleins modeller ble dobbelt opp objektifisert, først
som nakne aktører, og senere som et salgbart objekt, hvorav mitt "maleri"
ikke var et objekt men en handling som ble vasket vekk.
Jeg liker å jobbe med flere kunstformer, og velger det som passer min ide best.
I flere år har Regine Hamsun og jeg samarbeidet i en serie collager/tegninger.
Min intensjon er å la tilfeldigheter og lek frambringe uttrykket.